همکاری . . .

ما معتقدیم جهت انجام کارهای بزرگ ، همکاری مجموعه های مختلف از بزرگ و کوچک نیاز است . . .

                                                 ادامه در زیر . . .

 

 

همکاری
---------------------------------------------------

دعوت از :


- اساتید رشته های مدیریت ، مالی ، عمران و معماری
- دانشجویان زشته های مدیریت ، مالی ، عمران و معماری
- صاحبان وبلاگ های مدیریت ، مالی ، عمران و معماری
- صاحبان وب سایت های مدیریت ، مالی ، عمران و معماری
- فروشگاه های فرهنگی ، آموزشی
- مراکز آموزشی - پژوهشی

جهت همکاری . . .

لطفا جهت همکاری فرم زیر را تکمیل نمائید :

* فرم زیر را هم می توانید فارسی و هم انگلیسی تکمیل بفرمائید .
* لطفا اطلاعات خواسته شده را با دقت و صحیح تکمیل فرمائید .
 

نام :   

s

نام خانوادگی :   

s

ایمیل (email) :   

s

تلفن همراه :   

s

تلفن ثابت (به همراه کد) :   

s

تحصیلات :   

s

نوع همکاری :   

s

توضیحات نوع همکاری :   

s
s